sfeerfoto bbvag

Nieuws

Prevent - Dokters op het werk: wie is wie?

20 februari 2023
lees meer

Arbeidsartsen gezocht om deel te nemen een masterproef

23 januari 2023

Beste collega,

Wij zijn Roxane Basstanie en Marie Eysackers, 2e jaars huisartsen-in-opleiding, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Als huisarts in opleiding worden we bijna dagelijks geconfronteerd met patiënten met lage rugpijn, met vaak een attest voor arbeidsongeschiktheid als ICE. In de opleiding wordt echter weinig aandacht besteed aan de aanpak rond arbeidsongeschiktheid terwijl we dit wel dagelijks voorschrijven. Hierdoor hebben we besloten om voor onze masterproef onderzoek te doen naar de redenen voor arbeids(on)geschiktheid bij lage rugpijn. Dit onderzoeken we zowel bij huisartsen, arbeidsartsen, adviserend artsen als controleartsen. Wilt u ons helpen om een beter zicht te krijgen op de visie van artsen over arbeidsongeschiktheid bij lage rugpijn? Het onderzoek gebeurt aan de hand van een semi gestructureerd interview en het volledige gesprek zal maximaal 45 minuten duren (live of online). Er zal gewerkt worden aan de hand van een voorbeeldcasus waarbij we zullen focussen op de reden en duur van arbeidsongeschiktheid. Er zal eveneens bevraagd worden welke factoren dat er volgens u een rol spelen in dat verhaal. In bijlage vindt u een flyer met meer informatie. Klik gerust op het mail icoontje of scan de QR-code om ons te contacteren! Ons onderzoek wordt geleid door promotor Prof. dr. Lode Godderis en copromotor dr. Maaike Van Overloop. Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven, nummer MP023211. Indien u wenst deel te nemen mag u contact opnemen met ons via e-mail voor 30 april 2023: roxane.basstanie@student.kuleuven.be of marie.eysackers@student.kuleuven.be Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Roxane Basstanie en Marie Eysackers

lees meer

Nieuwsbrief december 2022

29 december 2022
lees meer

Enquête op vraag van Minister Dermagne

22 december 2022
lees meer

Nieuwsbrief voor onze leden

14 juli 2022
lees meer

Leuk weetje: 8 juni is uitgeroepen tot dag van het werkplezier

13 juni 2022
lees meer

Erkenning van 3 nieuwe beroepsziekten

13 juni 2022

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de uitbreiding van de lijst van beroepsziekten.

lees meer

Reflectiechecklist IPA Ergonomie en MSA

16 mei 2022

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) hebben een grote economische en sociale impact, zowel op de werknemers, als op de organisaties en de maatschappij. 57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers zijn lichamelijke klachten (EU-OSHA 2019). Nochtans zijn ergonomie en de preventie van MSA nog te beperkt opgenomen in de analyse van beroepsrisico’s uitgevoerd in de organisaties. De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA is een toegankelijke tool die de interne preventieadviseur (IPA) ondersteunt in de aanpak van MSA en bij het opstarten van een ergonomiebeleid in de organisatie.

lees meer

Presentaties Nationale Dagen 2022

Zie rubriek "Congressen"

Zoeken

zoeken

Login

E-mail:

Paswoord:

Inloggen

Paswoord vergeten?

Lid worden?
Toetredingsformulier

100€/jaar

50€/jaar leden met een diploma algemene geneeskunde < 5 jaar